Underside på Grenland International Brass Festival sin Facebook-side.

Det er lurt å ha en strategi for bedriftens profesjonelle tilstedeværelse på sosiale medier. Dette kan Schriver design hjelpe deg med.

Har bedriften en Facebookside, og ser at potensialet for flere tilhenger er der? Da kan Schriver design hjelpe til med ulike type aktiviteter på siden, konkurranser, strategiske undersider – og ikke minst annonsering på Facebook. Ta kontakt – så kan vi sammen finne ut hva som er mest hensiktsmessig for din Facebookside.

Alt vi leverer er selvsagt i tråd med Facebooks egne regler.